Privacy Policy​.

Privacy Policy.

Bruuk. – privacy statement

Wij vinden jouw privacy heel belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met de informatie die je ons verstrekt. Meer informatie hierover vindt je in dit privacy statement.

Waarop is dit privacy statement van toepassing?
Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bruuk verwerkt in het kader van onze dienstverlening.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van werkzoekenden, sollicitanten, uitzend- en payrollkrachten. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten. Tenslotte verwerken we persoonsgegevens van derden bedrijven.

Voor welke doelen gebruiken deze persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren en te verbeteren. Bruuk verwerkt je persoonsgegevens met als doel uitvoering te geven aan één of meerdere overeenkomsten gesloten tussen werknemers en Bruuk en overeenkomsten gesloten tussen Bruuk en haar opdrachtgevers. We verwerken ook gegevens die nodig zijn voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst.

Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen, zoals deze zijn opgenomen in de AVG:
• Omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen zo’n overeenkomst te sluiten.
• Omdat dit nodig is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
• Omdat je (indien van toepassing) daar toestemming voor hebt gegeven.
• Op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen.
Wij delen de persoonsgegevens alleen met anderen uit hoofde van bovenstaande grondslagen. Dat wil zeggen dat wij de persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden delen met andere partijen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
• NAW gegevens;
• Contactgegevens;
• Geboortedatum;
• Geslacht;
• Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs;
• Curriculum vitae (CV) en motivatiebrieven;
• Gegevens over trainingen en opleidingen;
• Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
Bruuk bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan.

Heb ik recht tot inzage of correctie van mijn gegevens?
Zeker, je hebt het recht tot inzage, correctie of verwijderen van persoonsgegevens. Bruuk zal hierin tegemoet komen zolang dit niet in strijd is met een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst. Je kunt hiervoor te allen tijd contact met ons opnemen.
Over dit privacy statement
Bruuk kan dit privacy statement aanpassen. Voor vragen, suggesties of verzoeken kun je een e-mail sturen naar info@bruukhrm.nl.

Meer weten?

We leren je graag kennen. Om erachter te komen wat wij voor je kunnen doen. Heb je vragen of wil je wat aan ons kwijt?