Door Maria Mitsinga, 20 november 2023

BLOG | Wetswijzigingen per 1 januari 2024

Nieuwe wetswijzigingen in 2024: Wat betekent dit voor jou als ondernemer of werknemer?

Met het nieuwe jaar om de hoek komen niet alleen goede voornemens, maar ook wat nieuwe wetswijzigingen waar we rekening mee moeten houden. Dus, laten we even kijken naar wat er verandert vanaf 1 januari 2024:

1. Minimumloon per uur voor iedereen gelijk

Vanaf nu wordt het minimumloon niet meer berekend per periode, maar per uur. Dus, wat betekent dit voor jouw medewerkers? Simpelweg, elke gewerkte uur staat garant voor het wettelijke minimumuurloon, ongeacht de sector of hoeveel uur ze werken. Er is een kleine uitzondering voor diegenen met vaste wekelijkse uren en maandelijkse salarissen, waar het wordt berekend op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren.

2. Hogere reiskostenvergoeding

De maximale onbelaste vergoeding voor reiskosten stijgt van €0,21 naar €0,23 per kilometer vanaf 1 januari 2024. Hoewel je als werkgever niet verplicht bent om reiskosten te vergoeden, is €0,23 per kilometer het maximale onbelaste bedrag dat je kunt aanbieden, wat natuurlijk fijn is voor jouw medewerkers die veel voor werk moeten reizen. 

3. Crisisregeling personeelsbehoud

Nieuw in het arbeidsmarktpakket is de Crisisregeling Personeelsbehoud. Dit geeft jou als werkgever meer flexibiliteit zoals medewerkers intern herplaatsen tijdens een bedrijfscrisis of noodsituatie of tijdelijke vermindering van uren aanvragen. Handig om snel te schakelen in crisissituaties en waardevolle medewerkers aan boord te houden.

4. Belastingvrij ov-kaart aanbieden

Als werkgever hoef je geen loonheffing meer in te houden op vergoedingen voor ov-kaarten, zolang jouw medewerkers deze kaarten ook zakelijk gebruiken. Dit betekent minder gedoe voor jou en geen extra loonbelasting voor hen. Deze regel geldt voor het verstrekken, vergoeden of ter beschikking stellen van ov-kaarten.

5. 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland

Als je een buitenlandse werknemer met speciale vaardigheden in dienst neemt en zijn verhuiskosten wilt vergoeden, let dan op. Vanaf 1 januari 2024 verandert de regelgeving. Je mag maximaal 30% van het loon belastingvrij uitbetalen, inclusief de vergoeding zelf. Er komt een jaarlijks vastgesteld maximumbedrag dat gebaseerd is op de Wet Normering Topinkomens. Je werknemer moet nog steeds aan de voorwaarden van de 30%-regeling voldoen, en je moet hem bij de Belastingdienst aanmelden als gebruiker van de regeling. Je hebt jaarlijks de keuze om de 30%-regeling toe te passen of de werkelijke extraterritoriale kosten te vergoeden, maar dit moet je bij de aangifte in het eerste loontijdvak van het jaar aangeven.

Als je vragen hebt over deze wetswijzigingen of als je meer informatie wilt over hoe jouw bedrijf zich hierop kan voorbereiden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij beantwoorden graag jouw vragen!