Door Maria Mitsinga, 22 februari 2024

BLOG | Oh nee, een langdurig zieke medewerker. Wat nu?

Als ondernemer begrijp je natuurlijk hoe belangrijk jouw medewerkers zijn voor het succes van je bedrijf. Maar soms krijgen medewerkers te maken met gezondheidsproblemen die leiden tot langdurig ziekteverzuim. Het omgaan met langdurig zieke medewerkers kan een uitdaging zijn, maar het is ook een kans om een ondersteunde werkomgeving te creëren en te laten zien dat je als werkgever betrokken bent. In deze blog delen we enkele waardevolle tips voor jou als ondernemer om effectief om te gaan met medewerkers die langdurig ziek zijn. 

1. Toon begrip en empathie

Toon empathie en begrip voor de situatie van de zieke medewerker en zorg voor open communicatie. Blijf in contact met de zieke medewerker en vraag regelmatig naar hun welzijn en voortgang. Je mag als werkgever niet vragen waar de medewerker last van heeft, maar je mag wel vragen of de medewerker verwacht andere werkzaamheden uit te kunnen voeren. Daarnaast wordt een keer persoonlijk langsgaan waarschijnlijk ontzettend gewaardeerd. Samen kunnen jullie kijken waar je hulp kunt bieden in het traject van de langdurig zieke medewerker. 

2. Blijf op de hoogte van de wet- en regelgeving

Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de wet- en regelgeving met betrekking tot langdurig ziekteverzuim. Het is bijvoorbeeld verboden om als werkgever te beoordelen of jouw werknemer echt ziek is, een goede samenwerking met een arbodienst of bedrijfsarts is dan ook belangrijk. Hier kan jij ook terecht voor juridisch advies om ervoor te zorgen dat je voldoet aan alle wettelijke vereisten.  

Een andere belangrijke regelgeving is bijvoorbeeld de Wet Verbetering Poortwachter in Nederland. Wil je hier meer over weten? Wij helpen je graag! 

3. Maak afspraken over re-integratie

Stel samen met de zieke medewerker en de arbodienst een re-integratieplan op voor hun terugkeer naar het werk. Dit plan kan gefaseerde re-integratie omvatten, aangepaste taken of flexibele werktijden. 

Bied hierbij ook training en ondersteuning aan, zorg ervoor dat de medewerker de benodigde training en ondersteuning krijgt om hun werk succesvol te hervatten. 

4. Bekijk jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bekijk jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering om te begrijpen welke dekking deze biedt in geval van langdurige ziekteverzuim. Het is belangrijk om de medewerker hierover te informeren zodat ze weten welke stappen ze moeten nemen om aanspraak te maken op de verzekering. 

5. Creëer een ondersteunde werkomgeving

Zorg ervoor dat de werkomgeving ondersteunend is voor de zieke medewerker. Bied flexibele werkschema’s of thuiswerkopties aan zodra de medewerker klaar is om weer aan het werk te gaan. Maak ook collega’s bewust van de situatie, zodat er begrip en steun is binnen het team. 

Het omgaan met langdurig zieke medewerkers kan uitdagend zijn, maar het biedt ook de mogelijkheid om je bedrijfscultuur te versterken en je medewerkers te laten zien dat ze gewaardeerd worden, zelfs in moeilijke tijden. Wil je meer informatie of advies over het omgaan met een langdurig zieke medewerker? Neem dan contact met ons op!

Ook nemen wij deze zorg voor jou uit handen wanneer je kiest voor Bruuk payroll,
bekijk wat voor voordelen payroll nog meer te bieden heeft.