Door Benthe Deyl, 26 juni 2023

BLOG | De 4 belangrijkste HR-wetswijzigingen per 1 juli 2023

Er gebeurt veel in de HR-wereld en vanaf 1 juli zullen er een aantal belangrijke veranderingen plaatsvinden. Wij van Bruuk doen iedere dag ons best om ervoor te zorgen dat jij als ondernemer op de hoogte blijft van de veranderingen op het gebied van personeel. Benieuwd naar de belangrijkste veranderingen per 1 juli? Lees snel verder!

1. Nieuwe pensioenwet

Een belangrijke verandering is de nieuwe pensioenwet die per 1 juli gaat gelden. De pensioenwet gaat per 1 juli in maar de sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen in totaal nog 4 jaar de tijd om de pensioenregelingen aan te passen.

In deze nieuwe pensioenwet zijn verschillende veranderingen ten opzichte van de huidige pensioenwet. De drie belangrijkste veranderingen zijn;

  • Van uitkeringsregelingen naar premieregelingen

In een premieregeling bouwt iedereen een eigen pensioenvermogen op, op basis van ingelegde premies en rendement. In het nieuwe pensioenstelsel worden premieregelingen de standaard. Dit biedt meer flexibiliteit en persoonlijke verantwoordelijkheid.

  • Leeftijdsonafhankelijke premie en compensatie

Een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie houdt in dat alle werknemers een gelijk percentage aan premie betalen voor hun pensioenopbouw. Dit bevordert gelijkheid en voorkomt leeftijdsdiscriminatie in de pensioenregeling.

  • Verandering nabestaandenpensioen

In het nieuwe nabestaandenpensioen kunnen werkgevers het partnerpensioen vóór de pensioendatum alleen nog op risicobasis verzekeren. De uitkering wordt een percentage van het salaris of de pensioengrondslag, met een fiscaal maximum van 50% van het pensioengevend salaris. De dekking wordt diensttijd onafhankelijk, wat zorgt voor een betere aansluiting bij baanwisseling.

2. Loondoorbetaling zieke AOW-gerechtigde werknemer

Per 1 juli geldt er een nieuwe regeling voor de zieke AOW-gerechtigde werknemer dat er tijdens een ziekteperiode een loondoorbetalingsperiode van 6 weken zal gelden. Gedurende deze 6 weken hebben zij dus recht op de doorbetaling van hun loon en dit biedt hen meer zekerheid, waardoor ze zich beter kunnen richten op hun herstel.

3.Gepensioneerden mogen een deel van hun pensioen opnemen als ‘bedrag ineens’

In de nieuwe ‘bedrag ineens’ maatregel mogen gepensioneerden een deel van hun pensioen in één keer opnemen. Dit biedt flexibiliteit voor de gepensioneerden om bijvoorbeeld grotere uitgaven te doen.

4. Regeling voor het geven van een visie op re-integratie

Werkgevers en werknemers krijgen een actieve rol in het re-integratietraject. Dit draagt bij aan een meer persoonlijke en doelgerichte aanpak. Ook kan hiermee meer rekening worden gehouden met ieders unieke situatie en behoeften.

 

Wil je meer weten over een van de nieuwe regelingen of heb je vragen? Neem contact met ons op en dan proberen we je zo duidelijk mogelijk te helpen! We zijn telefonisch en per mail bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 09:00 tot 17:00 uur.